Vakıf, Burs, Bağış Destekleri

Burs fonlarının temel amacı maddi desteğe ihtiyaç duyan, başarılı öğrencilere burs desteği sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Kadın Çalışan Desteği

Kadının güçlenmesi ve iş dünyasında fırsat eşitliği sağlanması hedefi doğrultusunda, “Daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz” misyonuyla liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ANS Holding’in farklı şirketlerinde ve coğrafyalarında, “İnsana Yatırım” vizyonuyla toplumun tümüne yayılan fırsatlar yaratmasını, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında konumlanmasını ve kadınların güçlenmesine imkan sağlayan en iyi koşullarla anılmasını amaçlıyoruz.

Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizde katılımcılığa, eşitliğe ve çoğulculuğa değer veren bir şirket olarak fırsat eşitliğini bütün çalışanlarımızın ortak konusu olarak görüyor, faaliyetlerimizi kadın-erkek tüm çalışanlarımızı dahil edecek şekilde yürütüyor, birbirimizi dinleyerek öğrenme ve deneyim paylaşım alanları yaratıyoruz. 

Genel Bakış

ANS Holding olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği için çevresel riskleri en aza indirmek, fırsatları ise katma değer yaratan başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, bugün ve gelecekte sahiplenilmesi gereken en önemli değer olduğunu biliyor, bu bakış açısıyla küresel ve yerel sorunlara derinlemesine çözümler geliştiriyoruz.

Sosyal Sorumluluk

ANS Holding, sahip olduğu; tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Bu çerçevede, tüm kurumlarımızdan da; faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeden, bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz değerin hayata geçirilmesinde ANS Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi önemli bir görev üstleniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Grubumuz genelindeki uygulamaları düzenli bir şekilde gözden geçiriyor; şirketlerimiz tarafından benimsenen iyi uygulama örneklerinin mevzuata uygunluk süreçlerini yönetiyor.

Ans Grubu Çevre Politikası

Farklı sektörlerde ürün ve hizmetler sunan ANS Holding; faaliyetlerinde, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, biyo-çeşitliliğin, vahşi yaşamın, ekolojinin, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştirmektedir.